DIAGNOSTIKOA

Erakunde-sare konplexua: eskumen- eta zerga-arloko asimetriak eta administrazio-kultura desberdinak daude; ez dago behar adinako lankidetza- kulturarik; ez dago markarik eta horrek eragotzi egiten du hura identifikatzea eta kokatzea; LLETa ezezagun samarra da oraindik; partekatutako proiektu kopurua murritza da; esku hartzen duten eragileen mapa konplexua da; giza baliabideak, finantza-baliabideak eta baliabide teknikoak mugatuak dira LLETan.

ERRONKA

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren bitartez, proiektu jakin batzuetara bideratutako lankidetzaren gobernantza irekia eta maila askotarikoa bermatzea. Eta Euroeskualdea hedatzeko eta komunikatzeko estrategia bat diseinatzea.

  •   Funtsezkoa da Euroeskualdearen lankidetzaren gobernantza egokia egitea, prozesuak arrakasta izan dezan. Ildo horretan, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak proiektu jakin batzuetan oinarritutako maila askotariko lankidetza sustatu behar du, subsidiariotasun-printzipioa errespetatuz betiere. Akitania-Euskadi eremuko mugaz gaindiko lankidetzak “zirkulu zentrokideen” eskemari erantzuten dio, non LLETak, aktore desberdinen autonomia eta eskumenak errespetatuz, ahalbidetu behar duen ekintzak koordinatuak izatea eta logika komuna izatea.
  •   Ikuspegi horretatik begiratuta, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak maila desberdinetako eginkizun sorta zabal bat garatuko duen eragilea izan behar du, hau da, proiektu estrategiko jakin batzuk bultzatu/sustatu behar ditu eta beste aktore batzuek garatutako proiektuak dinamizatu behar ditu eta proiektu horiei lagundu behar die, betiere aktore horien lana eta aktore horiek elkar ezagutu dezaten eta elkarren artean harremanak izan ditzaten errazteko oinarrizko eginkizuna izanik.